ราคาแพคเกจ

                                                                                                                  แพคเกจพิธีจีน  ราคา  35000.บาท  รวม

                                                                           จัดของในขบวนขันหมากฝ่ายชาย /   จัดของฝ่าย ญ /   พิธีกร  /  ทีมงานอำนวยความสะดวก รันคิว

                                                              รายการของใขบวนขันหมากฝ่ายชาย  ที่ทางร้านฯจัดเตรียมให้...

                                                          พานสินสอด  2  พาน      พานแหวน  1  พาน     
                                                         ส้ม   2  พานๆละ 24 ผล(ติดตัวซังฮี้)       ขนมจันอับ   2  พานๆ ละ 1 ห่อ(4กิโล)         ขนมเปี๊ยะ  2  พานๆ ละ  4 กล่อง

                                                                         รายของฝ่าย ญ ที่ทางร้านจัดเตรียมให้..

                                                   กล้วยหอม  1  เครือ         ส้ม    2  พานๆ ละ 24 ผล (ติดซังฮี้)    ขนมจันอับ  2  พานๆ 1 ห่อ (4 กิโล)   
                                                ต้นชุงเฉ้าห่อน้ำตาลทรายแดง  1 คู่    ตะเกียง     เอี้ยมพร้อมปิ่น   พัด  ผ้าเช็ดหน้า   
                                                ส่วนกระเป๋าเซฟ เจ้าภาพจัดเตรียมมา หรือ สั่งซื้อเพิ่มได้

                                                                                         แพคเกจพิธีไทย    

                                                  ราคาพานมาตรฐาน  35000.บาท /  ราคาพานชาววัง  39000 บาท  รวม

 
                                                                             จัดของขบวนขันหมากฝ่าย ช.  /  พิธีกร  / ทีมงานอำนวยความสะดวก   รันคิว

                                                                                                 รายการที่ทางร้านฯ   จัดเตรียมให้กับขบวนขันหมากฝ่าย ช.

 
                                                          พานขันหมาก  1  พาน    พานสินสอด   1  พาน   พานแหวน   1 พาน   พานเทียนแพ  1   พาน   
                                                         ขนมมงคล 9 อย่าง   2  พาน    ผลไม้(กล้วย ส้มโอ มะพร้าว)  2  พาน   ขนมเปี้ยะ   2  พาน

                                                                                                                            พานชาววัง   ราคา  39000.- บาท

                                                                                                                  แพคเกจพิธีไทย ผสม จีน   (แบบเคร่งธรรมเนียม)

                                                                                                                                    ราคา  42000.- บาท  รวม
                                                                                         จัดของขบวนขันหมากฝ่าย ช / จัดของฝ่าย ญ / ทีมงาน รันคิว / พิธีกร
 

                                                                                             รายการของที่จัดให้ในขบวนขันหมาก ฝ่าย ช

                                        พานขันหมาก 1 พาน  พานสินสอด 1 พาน  พานแหวน  พานเทียนแพ   ขนมมงคล 9 อย่าง   2  พาน   ส้ม   2  พาน   ขนมจันอับ   2  พาน

                                                                                 2. รายการของฝ่าย ญ  ที่จัดให้มี  ดังนี้

                                                  กล้วยหอม  1 เครือ    ส้ม  2  ถาด   จันอับ  2 ห่อ  ตะเกียง  ต้นชุงเฉ้า  เอี้ยม  พัด  ผ้าเช็ดหน้า  ซองอังเปาซื้อที่นาและชุดเจ้าบ่าว