พิธีแบบจีน

 การจัดงานพิธีแบบจีน   มาตรฐานส่วนใหญ่จะมีครบพิธี   ดังนี้        

พิธีขันหมาก         เริ่มจากการแห่ขบวนขันหมากมาบ้านฝ่าย ญ  จะได้ยินเสียงโห่กันมาแต่ไกล เพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอก "ขันหมากมาแล้ว"  เจ้าภาพฝ่าย ญ จะ                            ได้เตรียมต้อนรับได้ทันเวลา  พิธีจีนส่วนใหญ่ไม่นิยมแห่ขันหมาก  แต่การแห่ขันหมากก็ทำให้งานครื้นเครงไปอีกแบบ

พิธีรับขันหมาก      เจ้าภาพจะจัดหาคู่ที่ดี มาคอยรับพานขันหมาก และก็มอบอังเปา หรือ ของชำร่วยให้เป็นการขอบคุณ

พิธีหมั้น                เมื่อได้ฤกษ์มงคล พ่อที่เจ้าสาวจะรับลูกสาวเข้ามาทำการหมั้น  เมื่อหมั้นเสร็จแล้ว แสดงความยินดีกับคู่หมั้น "เสริฟขนมอี๊"

พิธียกนำ้ชา          พิธีนี้เป็นการแนะนำคู่สมรสให้รู้จักญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว และในทำนองเดียวกันญาติของ 2 ครอบครัว ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ พร้อมกับ                             ให้อั่งเปาแก่คูบ่าวสาว 

พิธีส่งตัว              "พิธีส่งตัว" "พิธีรับตัว" เป็นพิธีเดียวกันค่ะ คนจีนจะเรียกว่า "วันแต่ง" แตกต่างกันที่ความหมาย บ้าน ฝ่าย ญ. เรียกพิธีส่งตัว คือส่งตัว                                      ลูกสาวไปบ้านเจ้าบ่าว  ฝ่าย ช. เรียกพิธีรับตัว คือการรับตัวสะใภ้เข้าบ้านให้ถูกต้องตามธรรมเนียม 

 

 
                                                                                              การจัดงานพิธีจีน 
 
สมัยก่อนและปัจจุบันที่เจ้าภาพมักจะเรียกว่า "พิธียกน้ำชา"  เพราะคนจีนให้ความสำคัญกับการยกน้ำชาซึ่งหมายถึงพิธีแต่งงาน  ทำให้การจัดงานในยุคนี้เจ้าภาพส่วนใหญ่ค่อนข้างสับสนในการสื่อสาร ว่า"ถ้ายังไม่แต่งงาน" (วันรับตัว) จะยกน้ำชาไม่ได้ แต่ไม่มีใครบอกถึงความหมายที่แท้จริงเป็นยังไง
 
สังคมคนจีนมักจะเชื่อจากคำบอกเล่าต่อๆ กันมา  หรือ ไม่ก็จะเชื่อตำราของซินแส  จริงๆ แล้วการยกน้ำชานั้นคือการแนะนำคู่สมรสให้รู้จักกับญาติในครอบครัว และ ทำนองเดียวกันญาติๆ ก็ได้ต้อนรับสมาชิกเข้าสู่ครอบครัว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเจ้าภาพทั้ง 2 ฝ่าย ตามธรรมเนียมดั้งเดิมงานหมั้นและงานแต่ง (วันรับตัว) จะแยกจัดกันไม่ได้มาจัดพร้อมกันในวันเดียว  การที่ทั้ง 2 ครอบครัวได้กำหนดวันหมั้น และ วันแต่งอย่างชัดเจนแล้ว จะยกพร้อมกันในวันงานก็ได้