พิธีแบบไทย

                                 การจัดงานพิธีแบบไทย   มาตรฐานส่วนใหญ่จะมีครบพิธี   ดังนี้

พิธีสงฆ์                จะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะพิธีสงฆ์เป็นองค์ประกอบที่คนไทยจะจัดเพื่อเป็นมงคล  พิธีสงฆ์เลือกจัดได้  2 เวลา  เช้า  07.00/07.30 น. และ เพล                            10.00/10.30 น  **การตักบาตรร่วมขันจะจัดเฉพาะพิธีสงฆ์รอบเช้าค่ะ** 

พิธีขันหมาก         เริ่มจากการแห่ขบวนขันหมากมาบ้านฝ่าย ญ  จะได้ยินเสียงโห่กันมาแต่ไกล เพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอก "ขันหมากมาแล้ว"  เจ้าภาพฝ่าย ญ จะ                            ได้เตรียมต้อนรับได้ทันเวลา

พิธีรับขันหมาก      เจ้าภาพจะจัดหาคู่ที่ดี มาคอยรับพานขันหมาก และก็มอบอังเปา หรือ ของชำร่วยให้เป็นการขอบคุณ

พิธีหมั้น                เมื่อได้ฤกษ์มงคล  เชิญว่าที่เจ้าสาวเข้ามาทำการหมั้น

พิธีไหว้ผู้ใหญ่       พิธีนี้เป็นการแนะนำคู่สมรสให้รู้จักญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว และในทำนองเดียวกันญาติของ 2 ครอบครัว ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ พร้อมกับ                              ให้เงินขวัญถุงแก่คูบ่าวสาว ระหว่างพิธี ประเพณีท้องถิ่นบางจังหวัด ก็จะเสริมด้วยการผูกข้อมือ สู่ขวัญ ร่วมด้วย

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (รดน้ำสังข์)  ธรรมเนียมแบบไทย ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญ หมายถึงคู่บ่าวสาวได้เป็นสามี ภรรยา ถูกต้องตามจารีตประเพณี

พิธีส่งตัว               หลังจากจบพิธีรดน้ำสังข์แล้ว  เจ้าภาพมักจะทำพิธีส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องหอ    

                              

 

กรุณากรอกข้อความ...