พิธีแบบไทย

 

                                                                                                        พานขันหมากใบตอง  มาลัยสด

กรุณากรอกข้อความ...                                                                                                  รูปแบบพานขันหมาก

                                                    รูปแบบการจัดพานในขบวนขันหมาก

กรุณากรอกข้อความ...                                                                         พานขันหมากธีมชมพู

พิธีแบบจีน

พิธีแบบไทยผสมจีน

การจัด 2 พิธีเข้าด้วยกัน ต้องทำความเข้าใจธรรมเนียมของแต่ละฝ่ายก่อนแนะนำการจัดเตรียมงาน